1 .Thành Phần Và Tính Chất Của Men Răng

Men răng là lớp ngoài cùng của răng,có tác dụng bảo vệ cho thân răng, là thành phần cứng nhất của cơ thể.
Tính chất vật lý và thành phần của men răng…

2. Cấu Trúc Ngà Răng

Ngà răng là lớp bảo vệ thứ hai từ ngoài vào của răng, được bọc bên ngoài bởi men răng ở phần thân răng và
cement ở phần chân răng …

3. Răng Sữa

  Lúc mới sinh , trẻ không có răng trong miệng. Tuy vậy trên phim Xquang đã thấy có những phần cản tia X

của mầm răng ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Trong thời kì nhũ nhi, thức ăn của trẻ lỏng hoặc sệt, do đó răng không giữ vai trò quan trọng trong ăn nhai.