KHE HỞ MÔI và KHE HỞ VÒM MIỆNG

KHE HỞ MÔI

Là khuyết tật bẩm sinh làm tách rời cấu trúc môi bao gồm da, cơ vòng môi, niêm mạc môi từ làn môi đỏ đến nền mũi. Có thể ở một bên hoặc hai bên.

KHE HỞ VÒM MIỆNG: là khuyết tật bẩm sinh làm tách rời cấu trúc vòm miệng bao gồm xương vòm miệng, khối nâng cơ vòm hầu, cơ căng màn hầu và niêm mạc

NGUYÊN NHÂN

 1. Nguyên nhân ngoại lai: Các yếu tố tác động xảy ra trong quá trình hình thành và phát triển trong giai đoạn đầu của thời kỳ bào thai:
  • Vật lý: phóng xạ, tia X, nhiệt học,cơ học,..
  • Hóa học: Thuốc trừ sâu, dioxin, chì, cacbon,..
  • Sinh học: vius, xoắn khuẩn, các loại vi khuẩn khác,..
  • Thần kinh: stress tâm lý.
 2. Nguyên nhân nội tại:
  • Di truyền
  • Khiếm khuyết nhiễm sắc thể
  • Ảnh hưởng của tuổi và nòi giống

Trả lời