Túi Lợi

Túi lợi là sự sâu xuống của rãnh lợi do các bệnh viêm quanh răng gây tiêu xương ổ và dây chằng làm mào xương ổ răng và biểu mô kết nối di chuyển về phía cuống chân răng, khi chiều sâu thăm khám lớn hơn 3mm thì gọi là túi lợi.

1.PHÂN BIỆT TRÊN LÂM SÀNG

  • Túi lợi giả: Là loại túi hình thành do sự phì đại của lợi mà không có sự phá hủy xương ổ răng dẫn đến rãnh lợi sâu.
  • Túi Lợi: Loại túi có sự phá hủy của mô nha chu. Quá trình tiêu xương và mất bám dính trên bề mặt chân răng dần dần làm răng lung lay.

2. PHÂN LOẠI TÚI LỢI

  • Túi lợi trên xương: Khi đáy túi nằm ngang mức cao hơn mào xương ổ răng. Thường gặp ở những vùng bị tiêu xương ngang. Túi có một thành chân răng và thành đối diện là mô lợi.
  • Túi lợi trong xương: Khi đáy túi nằm thấp hơn mào xương ổ răng

Tổn thương mô quanh răng có thể chỉ xảy ra ở một hoặc hai phía hoặc toàn bộ xung quanh chân răng. Tùy theo mức độ mô quanh răng bị phá hủy mà túi quanh răng trong xương có thể ở một hoặc cả bốn phía xương quanh răng

This Post Has 6 Comments

  1. Nghia0705

    Vô cùng hấp dẫn

Trả lời