VIÊM QUANH RĂNG LOÉT HOẠI TỬ LIÊN QUAN TỚI HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI

1. Bệnh căn Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải làm cho các trường hợp nhiễm trùng cơ hội trở thành viêm lợi loét hoại tử cấp, viêm lợi…

Continue ReadingVIÊM QUANH RĂNG LOÉT HOẠI TỬ LIÊN QUAN TỚI HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI